İş Bankası TİBAŞ Holding’in kuruluşunu duyurdu: Türkiye’nin en büyük üçüncü holdingi

Cam, sigorta, reasürans, menkul kıymetler, enerji, gayrimenkul başta olmak üzere pek çok sektörde faaliyet gösteren bağlı ortakları olan İş Bankası, tüm bu şirketleri çatısı altında toplayan TİBAŞ Holding’in kuruluş kararını duyurdu.

Perşembe gecesi KAP’a bildirilen karara göre yeni kurulan holdingin çatısı altına girecek şirketlerin İş Bankası bilançosundaki kayıtlı değeri 139.3 milyar TL. Yaklaşık 700 milyon liralık nakdi sermayenin de konulmasıyla TİBAŞ Holding’in sermayesi 140 milyar TL olacak. Bu rakam Türk iş dünyası açısından bir rekoru ifade ediyor.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ HOLDİNGİ OLDU

139.3 milyar TL’lik ayni sermaye (iştiraklerin İş Bankası bilançosundaki kayıtlı değeri) ve üzerine eklenen nakitle birlikte 140 milyar liraya ulaşan değer TİBAŞ Holding’in özkaynaklarını temsil ediyor. Böylece TİBAŞ Holding özkaynak büyüklüğü açısından Türkiye’nin en büyük üçüncü holdingi oldu.

31 Aralık 2023 bilançoları itibariyle Koç Holding’in özkaynak büyüklüğü 404.7 milyar TL. Sabancı Holding 202.7 milyar TL’yle ikinci sırada. Tek şirket bazında bakıldığında ise Türk Hava Yolları 457.3 milyar TL’yle holdinglerden daha yüksek özkaynağa sahip.

Bu rakamda THY’nin hafta içinde açıklanan bilançosunda yer alan 90 milyar TL’lik ertelenmiş vergi gelirinin 2023 kârına, dolayısıyla özkaynaklara eklenmesinin önemli etkisi var.

İŞ BANKASI AÇIKLAMASI

Türkiye İş Bankası’nın, Türk iş dünyası tarihine geçecek önemdeki açıklaması şöyle:
İştirak portföyümüzdeki payların “iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme” yöntemi ile Bankamızın %100 bağlı ortaklığı şeklinde yeni kurulacak bir anonim şirkete devri ve kısmi bölünmenin 31 Aralık 2023 tarihli finansal tablolar üzerinden gerçekleştirilmesi yönündeki kararlar kamuoyuna duyurulmuştu.

Bankamız, Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Milli Mücadele’nin yaralarının sarıldığı bir ortamda, henüz Cumhuriyet ilan edilmemişken düzenlenen İzmir İktisat Kongresi’nde vurguladığı “iktisadi bağımsızlık” vizyonu doğrultusunda ülkemizin ilk milli bankası olarak kurulmuştur. Kurulduğu günden bu yana, misyonunun gereği olarak bankacılık faaliyetlerinin yanı sıra özellikle ülkemizin iktisadi kalkınmasında kritik önem taşıyan sanayi ve üretim alanlarında şeker, cam, dokuma ve daha pek çok sektörde bizzat kurduğu ve iştirak ettiği 300’ü aşkın şirketle Cumhuriyetimizin ilk yüzyılında üstüne düşen görevi başarıyla yerine getirmiştir. Cumhuriyetimizin tarihi ve iktisadi gelişiminin tüm evreleriyle örtüşen Bankamız, ikinci yüzyılında da ülke ekonomisine katkı sunmaya devam edecektir.

Bankamız, dünyada yaşanan hızlı değişimin gerektirdiği şekilde, daha stratejik ve odaklı bir yönetim anlayışıyla hareket etmek amacıyla; çalışanları, müşterileri, hissedarları ve diğer paydaşlarıyla geldiği noktayı daha da ileriye götürmek adına 2023’te iştirak portföyünün güçlendirilmesi ve optimizasyonuna yönelik, bununla beraber sermaye etkinliğini ve yönetişim kalitesini güçlendirmeyi hedefleyen kapsamlı bir yapılanma sürecini başlatmış olup gerekli tüm hazırlık çalışmaları aksamadan devam etmektedir.

Yönetim Kurulumuzca 04.04.2024 tarihinde alınan karar ile, iştirak portföyümüzün Bankamızın %100 bağlı ortaklığı şeklinde yeni kurulacak anonim şirket niteliğindeki bir Holding şirket çatısı altında yönetilmesini teminen ve nihai noktada Genel Kurulumuzun onayına tabi olmak üzere,

• Bankamız mülkiyetinde bulunan, bağlı ortaklıklarımızdan,
– Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. sermayesindeki %51,06 oranındaki,
– Trakya Yatırım Holding A.Ş. sermayesindeki %100,00 oranındaki,
– Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. sermayesindeki %47,68 oranındaki,
– İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sermayesindeki %65,74 oranındaki,
– İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki %52,06 oranındaki,
– Milli Reasürans T.A.Ş. sermayesindeki %87,60 oranındaki,
– Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. sermayesindeki %63,89 oranındaki,
– İş Finansal Kiralama A.Ş. sermayesindeki %30,43 oranındaki,
– İşbank AG sermayesindeki %100,00 oranındaki,
– JSC İşbank sermayesindeki %100,00 oranındaki,
– JSC Isbank Georgia sermayesindeki %100,00 oranındaki,
– Moka Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. sermayesindeki %100,00 oranındaki (Detaylarına 23.08.2023 tarihli özel durum açıklamamızda yer verildiği üzere, Moka Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş.’nin Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. ile devrolmak suretiyle birleşmesi gündemde olup bu birleşmenin kısmi bölünmenin tescilinden önce gerçekleşmesi halinde, birleşme dolayısıyla Bankamızca Moka Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. paylarına istinaden edinilecek Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. payları aynı kapsamda bölünme suretiyle devre konu olacaktır.),
– İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve İletişim Hizmetleri A.Ş. sermayesindeki %100,00 oranındaki,
– İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş. sermayesindeki %86,33 oranındaki,
– Kültür Yayınları İş Türk A.Ş. sermayesindeki %100,00 oranındaki,
paylar ile,
– İştirakimiz Arap Türk Bankası A.Ş. sermayesindeki %20,58 oranındaki pay ile,
– Genel Energy Plc. sermayesindeki %19,06 oranındaki payların
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19-20. maddeleri, Türk Ticaret Kanunu’nun 159-179. maddeleri, Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde; Birleşme ve Bölünme Tebliği’nin 17. maddesinde düzenlenen “iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme” suretiyle Bankamızın %100 bağlı ortaklığı şeklinde yeni kurulacak bir anonim şirkete devredilmesi için gerekli yasal işlemlerin yapılması,

• Kısmi bölünme işlemlerinin 31.12.2023 tarihli finansal tablolarımız üzerinden gerçekleştirilmesi,
• Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan Birleşme ve Bölünme Tebliği ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, bölünme belgelerinin onaylanması ve Bölünme Planının imzalanması,
• Kısmi bölünme çerçevesinde devre konu iştirak paylarının intikal edeceği şirketin TİBAŞ Holding Anonim Şirketi unvanıyla kurulması,
• Şirket sermayesinin, devredilecek paylardan doğan 139.334.016.889,85 TL* ve nakdi sermaye tutarı 665.983.110,15 TL olmak üzere toplam 140.000.000.000,00 TL olarak teşkili, nakdi sermaye tutarı olan 665.983.110,15 TL’nin şirketin kuruluş ve tescil işlemleri ile koordineli olarak ödenmesi kararlaştırılmıştır.

Bu kararların icrasını teminen,

• İlgili mevzuat uyarınca düzenlenmesi gereken belgelerin hazırlanması, yasal işlemlerin yürütülmesi ve ilanların yapılması,
• Kısmi bölünme ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı, BDDK, SPK, SEDDK, Rekabet Kurulu, TCMB, EPDK, MKK, BTK, Ticaret Sicil Müdürlükleri de dahil olmak üzere resmi, özel kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli tüm işlem ve başvuruların yapılması, ilgili otoritelerce bölünme belgelerinde değişiklik yapılmasının istenmesi ve benzeri hallerde bu belgelerde gerekli değişikliklerin yapılması,
• İştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme işleminin Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan Önemli Nitelikte İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında önemli nitelikte işlem olmadığı ve ayrılma hakkı doğmadığı hususundaki beyanın imzalanması konularında Genel Müdürlüğümüz yetkilendirilmiştir.

İştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme suretiyle Bankamızın %100 bağlı ortaklığı şeklinde yeni kurulacak anonim şirket nedeniyle Bankamız sermayesinde ve hissedarlık yapısında herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

* Devre konu payların Vergi Usul Kanunu uyarınca Bankamızdaki kayıtlı değerlerinin toplamıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir